تبلیغات
شادی شبانه - بی عنوان کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

شادی شبانه

به شهر شب قدم بزن میان خواب های من
گذر کن و سپید شو میان لحظه ی شدن
میان کوچه رنگ دست های تو کشیده شد
به زبری دو دست تو میان دست های من

ترانه ی منی و من ترانه می شوم ز تو
توخالق فرشته ای  میان این همه خدا
 و خالقت چه ایده ای به روی طرح خاک زد
دو چشم خالقت نمی شود ز چشم تو جدا

تو سهم کل شهر را به دوش می کشی من
نشسته ام نظاره گر و هیچ نمی کنم دگر
ولی تو در میان کوچه های شهر می ورزی
و من دوباره باز من نشسته ام نظاره گر

به هرچه حرف ناروا که می زنند گوش کن
که تو پیام آور سپید شهر ماتمی
تمام شهر جیغ می کشد به گوش تو ولی
تو زاده ی خدایی و  تو از ضمیر آدمی

نفس بکش نفس بکش که این نفس غنیمت است
میان مردمی که سرب می کنند در هوا
تو قاصدک بشو میان دست های سبز باد
تو قاصدک بشو میان آسمان شب رها

نمی شود سکوت کرد نمی شود رها نشد
نمی شود درخت را ز ریشه ها جدا نمود
اگر که قطع می کنند تو را به شاخه و تنه
دوباره سبز می شود جوانه هایی از سرود

تو قد بکش بلند شو میان این همه تبر
که تو جواب آدمی به پاسخ تمام شهر
اگر که حصر می کنند تو را میان واژه ها
بیا تمام شهر را به شهر قصه ها ببر

تو بیت آخر تمام شعر می شوی و من
تو را به آخرین نسیم شهر می سپارمت
به سان مهربانی تمام قطره های ابر
به روی کاغذی سپید، سپید می نگارمت


نوشته شده در چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 02:54 ق.ظ توسط محمدحسین محمدی نظرات | |

Design By : Pichak