تبلیغات
شادی شبانه - بی عنوان کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

شادی شبانه

لطفاً نظر بدین در مورد این شعر با تشکر
--------------------------------------------------------
دوباره مسخ می شوم قلم به دست می شوم
دوباره هق هق شب و دوباره مست می شوم
دوباره چشم می شوی میان خواب های من
دوباره هیچ نمانده است، به هرچه هست می شومدوباره باز طعم تلخ، دوباره این ترانه ها
میان خلوت منو ، میان عاشقانه ها
میان شعر های تو، میان واج واج من
میان بهت امشب و میان این بهانه هادوباره دست می کشی به روی دردهای من
دوباره از ته دلم برای خاک تر شدن
دوباره آرزوی من برای هیچ تر شدن
دوباره زجه های من برای بیش تر شدندوباره شعر می شوم بر روی خنده های تو
که لحظه ای جدا نشد خیال من خیال تو
چه می شود اگر که تو به سوی من قدم زنی
منو دوباره این همه خیالی از محال توسقوط می کنم که تا دوباره بال و پر زنم
دوباره از ته دلم به چشمهات سر زنم
ولی نمی شود که این سقوط سرنوشتم است
نمی شود که بیش از این خیال بیشتر زنمدوباره هی خیال تو، دوباره هی ترانه ها
عبور می کند ستاره از همه نشانه ها
به چشمهات می رسد، تو را به طرح می کشد
دوباره وصف می شود به شکل تو کرانه هادو دست سرد را بگیر میان دست های خود
که لحظه ای جوان شود خیال خواب های من
اگر سکوت می کنم به عشق چشم های توست
ولی نمی شود دگر سرود قاصدک شدنسکوت می کنم ولی، به یاد تو ترانه ام
ترانه ام ولی سکوت هم به یاد تو شکست
سکوت را زمن بگیر، به اشک های تو قسم
هزار بار این مرد هزار بار ترانه هست


نوشته شده در یکشنبه 28 خرداد 1396 ساعت 02:13 ق.ظ توسط محمدحسین محمدی نظرات | |

Design By : Pichak