تبلیغات
شادی شبانه - ! کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

شادی شبانه

به سپیدی اولین قطره
که بروی چشمهایت نازل شد
تو اولین جوانه ای بودی که
دستان خشک و بی رحم زمین را
با خدا آشنا کردی
نفست بر آسمان درود می فرستاد
تا شاید
آنکه در زیبایی تو
در زیبایی او
 حل شده
همچون پدرش
یعنی همان بزرگترین جد پدرش
دلیل خلقت را
بفهمد
و شاید به خاطر او
_حال تبعید نه_
لحظه ای
سجده کند...
و چقدر می توانی
سیاه باشی
که دستانت را به مقدس ترین
آلوده کنی
و در آخر بگویی
آلودگی از سر چشمه بود!
چشمان زمین نظاره گر توست
حال می توانی دستانت را
گره کنی تا سایه بانی
برای این حضور سبز باشی!
یا چشمانت نظاره گر سقوط زمین
خواهد بود...

نوشته شده در دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 06:15 ب.ظ توسط محمدحسین محمدی نظرات | |

Design By : Pichak