تبلیغات
شادی شبانه - 361 کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

شادی شبانه

می چرخد صدا در خیابان
سرب روی پله های سفید قدم
حتی باران هم اسید می زند!
در میان نوشته هایم چرخ می خورم
«شاید اتفاقی بیافتد»
بار بیست ملیون پنجاه و سه هزارو هفتصدم!
ولی اینجا همه چیز سر جایشان محکم شده اند
تکلیف خاموشی است
آنقدر سوال دارم که جوابی برای حذفشان نیست
سرم از دلیل ها بی دلیل درد می کند!
می دانی آخر «بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست»
«بعد تو چای را تلخ می خورم»
مزحک است
زمین پر پرتگاه
از من می خواهند سرم را بالا بگیرم!
اما من کجا را بگردم!
شاید مثل تعادلی
در میان!
بام های ما تیغواره است!
کسی کاری ندارد
«شاید اتفاقی بی افتد»!!!
مدار مغزم 360 درجه
میلیون ها بار هر زاویه را گشتم!
نیست
یا مثل کودکی که از روی حواس پرتی وسیله ای را پیدا نمی کند
نیست!
کاش کسی زاویه 361 را هم کشف می کرد
شاید انجا...
دیگ دکم ها ی ری نم کنن
کاش گندمی برای
10000 سال تبعید
بود!
--------------------
محمدحسین محمدی
بدون اجازه کپی نشودنوشته شده در دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 01:39 ب.ظ توسط محمدحسین محمدی نظرات | |

Design By : Pichak